2. 10. 2020  1:32 Levoslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
 
Výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním - Dekanát (SjF)

     Absolvent     Závěrečná práce          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
Autor: Ing. Tomáš Andel
Pracoviště:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom definícií základných pojmov trieskového obrábania a všeobecne nástrojov v trieskovom obrábaní. Sú v nej zahrnuté základné pojmy od obrábania k pojmom rezného nástroja, jeho častí, cez geometriu, roviny a dôležité uhly hrotu obrábacieho nástroja. V práci nechýbajú rozdelenia nástrojov z rôznych hľadísk. V bakalárskej práci je ďalej spomenutý prehľad noriem obrábacích nástrojov, ich častí a upínanie nástrojov, prehľad niektorých patentov obrábacích nástrojov. Druhá časť práce sa zaoberá nástrojmi na výrobu otvorov a stručnými definíciami ich technológií. Obsahuje základné rozdelenia vŕtacích nástrojov a charakteristiku pojmov týchto nástrojov. Inovácie, novinky a nové trendy v oblastiach konštrukcie upínania, reznej časti a iné. Záver obsahuje aj vypracovanie materiálov pre tvorbu študijných podkladov a v prílohe sa nachádzajú normy s označením 22 pre všetky druhy nástrojov.
Klíčová slova:
vrták, Nástroj, výstružník, obrábanie, výhrubník, obrobok

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně