Jul 16, 2019   0:39 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)
 
2329V05  Production Machines and Equipment D-VSZ
FME D-VSZ ext [interrupted]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Processing of sludge from wastewater treatment plants
Written by (author): Ing. Juraj Hrušecký
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie kalov z ČOV
Summary:Predložená bakalárska práca sa zameriava na problematiku spracovania kalov a ich následného využitia. Cieľom tejto práce je objasniť technológiu využívanú pri spracovaní a zhodnocovaní kalov, popísať problémy súvisiace s týmito procesmi a navrhnúť možné riešenie problematiky materiálového využitia spracovaného kalu. Práca sa tak skladá z viacerých častí, úvodná časť sa zaoberá legislatívou spojenou so vznikom a nakladaním s kalmi. V ďalšej časti je opísaná technológia získavania a spracovania kalov pre ich ďalšie využitie. Nasledujúca časť sa zaoberá energetickým a materiálovým zhodnocovaním kalov a v poslednej časti sa nachádza vlastný návrh materiálového využitia kalu.
Key words:čistička odpadových vôd, kal, zhodnocovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited