23. 8. 2019  13:11 Filip
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
Univerzitní e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)
 
2329V05  výrobné stroje a zariadenia D-VSZ
SjF D-VSZ ext [přerušeno]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
studium přerušeno

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Spracovanie kalov z ČOV
Autor: Ing. Juraj Hrušecký
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Spracovanie kalov z ČOV
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zameriava na problematiku spracovania kalov a ich následného využitia. Cieľom tejto práce je objasniť technológiu využívanú pri spracovaní a zhodnocovaní kalov, popísať problémy súvisiace s týmito procesmi a navrhnúť možné riešenie problematiky materiálového využitia spracovaného kalu. Práca sa tak skladá z viacerých častí, úvodná časť sa zaoberá legislatívou spojenou so vznikom a nakladaním s kalmi. V ďalšej časti je opísaná technológia získavania a spracovania kalov pre ich ďalšie využitie. Nasledujúca časť sa zaoberá energetickým a materiálovým zhodnocovaním kalov a v poslednej časti sa nachádza vlastný návrh materiálového využitia kalu.
Klíčová slova:čistička odpadových vôd, kal, zhodnocovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně