Oct 22, 2020   11:54 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)

Contacts
     
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Reuse of Electrical and Electronic Devices
Written by (author):
Ing. Adam Petruf
Department:
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Opätovné použitie elektrozariadení a elektroniky
Summary:Bakalárska práca "Opätovné používanie elektrozariadení a elektroniky" sa venuje problematike opätovného používania ako spôsobu nakladania s odpadmi pochádzajúcimi z elektrických zariadení a elektroniky. Prvá časť práce je zameraná na predstavenie legislatívnych podkladov a súčasnej situácie v EÚ a v Slovenskej republike v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s elektroodpadmi. V druhej časti autor popisuje všeobecné aspekty opätovného používania, centrá pre opätovné používanie, zavedené systémy opätovného používania vo svete, ako aj situáciu v danej oblasti na Slovensku. Tretia časť bakalárskej práce sa zameriava na návrh konkrétneho systému opätovného používania elektrických zariadení a elektroniky pre podmienky Slovenskej republiky.
Key words:
opätovné používanie, odpadové hospodárstvo, elektroodpad, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited