22. 10. 2020  23:46 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Opätovné použitie elektrozariadení a elektroniky
Autor: Ing. Adam Petruf
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Opätovné použitie elektrozariadení a elektroniky
Abstrakt:
Bakalárska práca "Opätovné používanie elektrozariadení a elektroniky" sa venuje problematike opätovného používania ako spôsobu nakladania s odpadmi pochádzajúcimi z elektrických zariadení a elektroniky. Prvá časť práce je zameraná na predstavenie legislatívnych podkladov a súčasnej situácie v EÚ a v Slovenskej republike v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s elektroodpadmi. V druhej časti autor popisuje všeobecné aspekty opätovného používania, centrá pre opätovné používanie, zavedené systémy opätovného používania vo svete, ako aj situáciu v danej oblasti na Slovensku. Tretia časť bakalárskej práce sa zameriava na návrh konkrétneho systému opätovného používania elektrických zariadení a elektroniky pre podmienky Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:opätovné používanie, odpadové hospodárstvo, elektroodpad, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene