18. 9. 2019  10:03 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
Univerzitný e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)
 
2329V05  výrobné stroje a zariadenia D-VSZ
SjF D-VSZ ext [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, externá prezenčná forma
štúdium prerušené

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spracovanie odpadov zo skla
Autor: Ing. Bohuslav Chrenko
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:Ing. Marta Kotesová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spracovanie odpadov zo skla
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na problematiku spracovania odpadového a obalového skla a jeho ďalšie využitie. Hlavnou myšlienkou tejto práce je priblížiť technológiu, s ktorou sa spracováva odpadové sklo. Bakalárska práca je zložená z viacerých častí. V prvej časti sa zameriava na legislatívu a rozdelením odpadov. Druhá časť opisuje sklo ako také, nakladanie s odpadmi v Slovenskej Republike aj v Európskej Únií a samotnú technológiu spracovania aj recyklácie skleného odpadu. V poslednej časti je rozpísaný vlastný návrh využitia skleného odpadu.
Kľúčové slová:Sklo, recyklácia, spracovanie skla

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene