1. 10. 2020  21:43 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
Univerzitní e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním - Dekanát (SjF)

     
     
     
Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Spracovanie odpadov zo skla
Autor:
Ing. Bohuslav Chrenko
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Marta Kotesová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Spracovanie odpadov zo skla
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku spracovania odpadového a obalového skla a jeho ďalšie využitie. Hlavnou myšlienkou tejto práce je priblížiť technológiu, s ktorou sa spracováva odpadové sklo. Bakalárska práca je zložená z viacerých častí. V prvej časti sa zameriava na legislatívu a rozdelením odpadov. Druhá časť opisuje sklo ako také, nakladanie s odpadmi v Slovenskej Republike aj v Európskej Únií a samotnú technológiu spracovania aj recyklácie skleného odpadu. V poslednej časti je rozpísaný vlastný návrh využitia skleného odpadu.
Klíčová slova:Sklo, recyklácia, spracovanie skla

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně