24. 10. 2020  0:40 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Vedenie nástroja pomocou prípravkov
Autor: Ing. Martin Šimko
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vedenie nástroja pomocou prípravkov
Abstrakt:
V bakalárskej práci je na úvod spomenuté podrobné rozdelenie a stručná charakteristika prípravkov používaných v strojárskej výrobe. Cieľ práce sa venuje prehľadu vŕtacích, vyvrtávacích puzdier a vŕtacích šablón a dosiek. Grafické spracovanie (v 2D a 3D prevedení) vybraných vŕtacích a vyvrtávacích puzdier je v práci pre prehľadnosť a jednoduchšie vysvetlenie konštrukcie puzdier. Zámerom práce je sprehľadnenie a zjednodušenie množstva vŕtacích prípravkov. Priblíženie tematiky vodiacich častí prípravkov pri vŕtaní a vyvrtávaní študentom je formou študijných podkladov pridaných do prílohy.
Kľúčové slová:
prípravok, puzdro, vedenie, vŕtanie, vyvrtávanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadaniePrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene