Sep 20, 2019   6:37 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)
 
2329V05  Production Machines and Equipment D-VSZ
FME D-VSZ ext [interrupted]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Collection and processing of household waste
Written by (author): Ing. Ján Szkok
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:Ing. Viliam Čačko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zber a spracovanie odpadov z domácností
Summary:Cieľom práce je priblížiť stav odpadového hospodárstva v obciach a mestách Slovenskej republiky prostredníctvom elektronického dotazníka. Práca sa zameriava taktiež na obyvateľov obcí/miest a hlavne na to, aký majú vzťah k odpadovému hospodárstvu, separovaniu odpadov, informovanosti, ovládaniu pojmov, spojených s odpadovým hospodárstvom. Prvá kapitola práce približuje význam pojmu odpad a taktiež pojmu odpadového hospodárstva, ktoré sme definovali prostredníctvom slovenskej a európskej legislatívy. V tejto kapitole sme klasifikovali odpady podľa druhov odpadov a taktiež sme priblížili zber, triedenie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Posledná kapitola bola analyzovaná z pohľadu obcí/miest a z pohľadu obyvateľov na zber a triedenie odpadov a informácií týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Na naplnenie cieľa sme si stanovili hypotézy zvlášť pre obce/mestá a zvlášť pre obyvateľov. Uvedené hypotézy sme určili a ich pravdivosť sme overovali prostredníctvom dotazníkových otázok, uvedených v elektronickom dotazníku. Získané výsledky sme kvantifikovali pomocou matematických, štatistických a grafických metód.
Key words:recyklácia, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, odpad, odpadové hospodárstvo, zber odpadov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited