20. 10. 2019  11:22 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
Univerzitný e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zber a spracovanie odpadov z domácností
Autor: Ing. Ján Szkok
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:Ing. Viliam Čačko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zber a spracovanie odpadov z domácností
Abstrakt:Cieľom práce je priblížiť stav odpadového hospodárstva v obciach a mestách Slovenskej republiky prostredníctvom elektronického dotazníka. Práca sa zameriava taktiež na obyvateľov obcí/miest a hlavne na to, aký majú vzťah k odpadovému hospodárstvu, separovaniu odpadov, informovanosti, ovládaniu pojmov, spojených s odpadovým hospodárstvom. Prvá kapitola práce približuje význam pojmu odpad a taktiež pojmu odpadového hospodárstva, ktoré sme definovali prostredníctvom slovenskej a európskej legislatívy. V tejto kapitole sme klasifikovali odpady podľa druhov odpadov a taktiež sme priblížili zber, triedenie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Posledná kapitola bola analyzovaná z pohľadu obcí/miest a z pohľadu obyvateľov na zber a triedenie odpadov a informácií týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Na naplnenie cieľa sme si stanovili hypotézy zvlášť pre obce/mestá a zvlášť pre obyvateľov. Uvedené hypotézy sme určili a ich pravdivosť sme overovali prostredníctvom dotazníkových otázok, uvedených v elektronickom dotazníku. Získané výsledky sme kvantifikovali pomocou matematických, štatistických a grafických metód.
Kľúčové slová:recyklácia, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, odpad, odpadové hospodárstvo, zber odpadov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene