Jan 22, 2020   8:47 a.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Gellért Presinszký
Identification number: 21789
University e-mail: qpresinszky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Publications     

The following list contains all information available to the publication.

PRESINSZKÝ, G. -- PALČÁK, F. Určenie časového priebehu dynamických zaťažení kľukového hriadeľa briketovacieho lisu. In HORVÁT, M. -- PLOSKUŇÁKOVÁ, L. -- ONDEROVÁ, I. TOP 2010. Technika ochrany prostredia: Zborník prednášok. Častá-Papiernička, 15.-17. 6. 2010. Bratislava : STU v Bratislave, 2010, p. 341--346. ISBN 978-80-970438-0-3.

Original name: Určenie časového priebehu dynamických zaťažení kľukového hriadeľa briketovacieho lisu
English name: Determination of time course of dynamic load of crankshaft in briquetting press
Written by (author): Ing. Gellért Presinszký (50%)
doc. Ing. František Palčák, CSc. (50%)
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics
Kind of publication: Časť samostatného dokumentu
Collection: TOP 2010. Technika ochrany prostredia: Zborník prednášok. Častá-Papiernička, 15.-17. 6. 2010
Starting page: 341
Up to page: 346
Number of pages: 6
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Key words: slovak: dynamické zaťažovanie, briketovací lis, briquetting press, dynamic load
Year of transmission: 2010
 
Entry made by: Ing. Gellért Presinszký
Last change: 08/31/2017 14:34 (Data import from library)


Source specification:

HORVÁT, M. -- PLOSKUŇÁKOVÁ, L. -- ONDEROVÁ, I. TOP 2010. Technika ochrany prostredia: Zborník prednášok. Častá-Papiernička, 15.-17. 6. 2010. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 581 strany. ISBN 978-80-970438-0-3.

Original name: TOP 2010. Technika ochrany prostredia: Zborník prednášok. Častá-Papiernička, 15.-17. 6. 2010
Editor: Ing. Miroslav Horvát, PhD. (34%)
Ing. Lucia Ploskuňáková (33%)
Ing. Iveta Onderová, PhD. (33%)
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management
Kind of publication: Súborná úroveň
ISBN: 978-80-970438-0-3
Publisher: STU v Bratislave
Place of publishing: Bratislava
Year of publication: 2010
Number of pages: 581
Type of scope: strany
Kind of collection: book version
Key words: slovak: životné prostredie
Year of transmission: 2010
 
Entry made by: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Last change: 08/31/2017 15:00 (Data import from library)