Jun 19, 2019   11:42 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Identification number: 21811
University e-mail: gergely.takacs [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Bakyta
Aktívne riadenie hluku v klimatizačných systémoch
June 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Gabriel Batista, PhD.
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties
February 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Gabriel Batista, PhD.
Vnorené prediktívne riadenie pre rýchle mechatronické systémy
June 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Beliš
Návrh mechanizmu na rozmiestnenie solárnych panelov pomocou zliatin s tvarovou pamäťou (SMA)
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Celler
Aktívne tlmenie hluku v klimatizačných systémoch
June 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Čakvári
Návrh a praktická realizácia obrazového prenosu v reálnom čase pre bezpilotný lietajúci dron - kvadrikoptéru
June 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Durec
Návrh semi-aktívneho tlmenia prednej vidlice motocykla
June 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Gajdoš
Experimentálne zariadenie pre výskum aktívneho tlmenia kmitania votknutého nosníka s aktuátorom na báze zliatin kovov s tvarovou pamäťou
June 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Gajdoš
Návrh aktuátora z dielektrického elektroaktívneho polyméru a experimentálneho zariadenia slúžiaceho na aktívne tlmenie kmitania
June 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Hrobár
Návrh laserového snímača na poskytovanie spätnej väzby posunutia pomocou platformy Arduino
June 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Hrobár
Online odhad parametrov mechanickej konštrukcie
June 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Ilavský
Aktívny stabilizačný systém pre optické zariadenia
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Ilavský
Two-axis Electro-mechanical Image Stabilizator for Optical Devices
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zeno Kapišinský
Využitie plynových snímačov riadených pomocou vnoreného mikropočítača
June 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tibor Konkoly
Experimental Modules for Automation Education
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Marko
Mikroprocesorové riadenie rýchlosti jednosmerného motora
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Mihalík
Miniaturizing the "Magnetic Levitation" Experiment
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Erik Mikuláš
Adaptívny zber energie z vibrácií
June 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Erik Mikuláš
Constrained Optimal Torque Vectoring Control for Driverless Electric Vehicles
August 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Samuel Mladý
Experimental device for researching counter-surveillance measures against laser microphones
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Nímet
Meranie audio signálu pomocou laserového lúča
June 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Otčenáš
Návrh experimentálneho zariadenia na skúmanie blokovania laserových odpočúvacích zariadení
June 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Otčenáš
Súčasný odhad stavu a parametrov vibračnej dynamiky v reálnom čase
June 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jakub Otčenáš
8-bit microcontrollers for vibration control and monitoring
June 2022Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gábor Penzinger
Programovateľné hradlové pole
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Radena
Simulácia podvozku automobilu s aktívnym tlmením
June 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Richter
Návrh laboratórneho modelu "gulôčka na ploche"
June 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Sándor
Využitie vnorenej platformy na meranie teploty
June 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Sekerka
Programovanie mechatronického robotického ramena
June 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Ševčík
Návrh cenovo výhodného laserového zariadenia na poskytovanie bezdotykovej spätnej väzby do riadiacich systémov
June 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Valachová
Snímanie koncentrácie prachových častíc v ovzduší s využitím mikropočítača
June 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Anna Vargová
Matrix operations on programmable microcontrollers with the AVR architecture
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Vargová
Experimental system to control the static deformation of a cantilever beam
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress