Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Identification number: 21811
University e-mail: gergely.takacs [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.ABTWritten by (author): Ing. Filip Bakyta
Aktívne riadenie hluku v klimatizačných systémoch
June 2014prohlížet
2.ADisTWritten by (author): Ing. Gabriel Batista, PhD.
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties
February 2019prohlížet
3.NDisTWritten by (author): Ing. Gabriel Batista, PhD.
Vnorené prediktívne riadenie pre rýchle mechatronické systémy
June 2018prohlížet
4.ADTWritten by (author): Ing. Matej Beliš
Návrh mechanizmu na rozmiestnenie solárnych panelov pomocou zliatin s tvarovou pamäťou (SMA)
June 2012prohlížet
5.ADTWritten by (author): Ing. Peter Celler
Aktívne tlmenie hluku v klimatizačných systémoch
June 2012prohlížet
6.ADTWritten by (author): Ing. Štefan Čakvári
Návrh a praktická realizácia obrazového prenosu v reálnom čase pre bezpilotný lietajúci dron - kvadrikoptéru
June 2015prohlížet
7.ABTWritten by (author): Ing. Miroslav Durec
Návrh semi-aktívneho tlmenia prednej vidlice motocykla
June 2012prohlížet
8.ADTWritten by (author): Ing. Lukáš Gajdoš
Experimentálne zariadenie pre výskum aktívneho tlmenia kmitania votknutého nosníka s aktuátorom na báze zliatin kovov s tvarovou pamäťou
June 2016prohlížet
9.ABTWritten by (author): Ing. Lukáš Gajdoš
Návrh aktuátora z dielektrického elektroaktívneho polyméru a experimentálneho zariadenia slúžiaceho na aktívne tlmenie kmitania
June 2014prohlížet
10.ABTWritten by (author): Ing. Maroš Hrobár
Návrh laserového snímača na poskytovanie spätnej väzby posunutia pomocou platformy Arduino
June 2014prohlížet
11.ADTWritten by (author): Ing. Maroš Hrobár
Online odhad parametrov mechanickej konštrukcie
June 2016prohlížet
12.ABTWritten by (author): Ing. Matej Ilavský
Aktívny stabilizačný systém pre optické zariadenia
June 2016prohlížet
13.ADTWritten by (author): Ing. Matej Ilavský
Two-axis Electro-mechanical Image Stabilizator for Optical Devices
May 2018prohlížet
14.ADTWritten by (author): Ing. Zeno Kapišinský
Využitie plynových snímačov riadených pomocou vnoreného mikropočítača
June 2016prohlížet
15.ABTWritten by (author): Bc. Tibor Konkoly
Experimental Modules for Automation Education
May 2018prohlížet
16.ABTWritten by (author): Bc. Dušan Marko
Mikroprocesorové riadenie rýchlosti jednosmerného motora
May 2017prohlížet
17.ABTWritten by (author): Bc. Jakub Mihalík
Miniaturizing the "Magnetic Levitation" Experiment
May 2018prohlížet
18.NDisTWritten by (author): Ing. Erik Mikuláš
Adaptívny zber energie z vibrácií
June 2020prohlížet
19.RDisTWritten by (author): Ing. Erik Mikuláš
Constrained Optimal Torque Vectoring Control for Driverless Electric Vehicles
August 2020prohlížet
20.ABTWritten by (author): Bc. Samuel Mladý
Experimental device for researching counter-surveillance measures against laser microphones
May 2018prohlížet
21.ABTWritten by (author): Ing. Matúš Nímet
Meranie audio signálu pomocou laserového lúča
June 2014prohlížet
22.ABTWritten by (author): Ing. Jakub Otčenáš
Návrh experimentálneho zariadenia na skúmanie blokovania laserových odpočúvacích zariadení
June 2013prohlížet
23.ADTWritten by (author): Ing. Jakub Otčenáš
Súčasný odhad stavu a parametrov vibračnej dynamiky v reálnom čase
June 2015prohlížet
24.RDisTWritten by (author): Ing. Jakub Otčenáš
8-bit microcontrollers for vibration control and monitoring
June 2022prohlížet
25.ABTWritten by (author): Bc. Gábor Penzinger
Programovateľné hradlové pole
May 2017prohlížet
26.ABTWritten by (author): Ing. Peter Radena
Simulácia podvozku automobilu s aktívnym tlmením
June 2012prohlížet
27.ADTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Richter
Návrh laboratórneho modelu "gulôčka na ploche"
June 2012prohlížet
28.ADTWritten by (author): Ing. Ľudovít Sándor
Využitie vnorenej platformy na meranie teploty
June 2015prohlížet
29.ADTWritten by (author): Ing. Jakub Sekerka
Programovanie mechatronického robotického ramena
June 2012prohlížet
30.ABTWritten by (author): Ing. Lukáš Ševčík
Návrh cenovo výhodného laserového zariadenia na poskytovanie bezdotykovej spätnej väzby do riadiacich systémov
June 2011prohlížet
31.ADTWritten by (author): Ing. Zuzana Valachová
Snímanie koncentrácie prachových častíc v ovzduší s využitím mikropočítača
June 2016prohlížet
32.ABTWritten by (author): Bc. Mgr. Anna Vargová
Matrix operations on programmable microcontrollers with the AVR architecture
May 2019prohlížet
33.ABTWritten by (author): Bc. Eva Vargová
Experimental system to control the static deformation of a cantilever beam
May 2019prohlížet

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
NFinal thesis was unsuccessfully defended.
AFinal thesis was successfully defended.
PFinal thesis is submitted
RFinal thesis is in progress