Jun 6, 2020   11:10 p.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Identification number: 2184
University e-mail: milos.orgon [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Daniel Adamko, PhD.
Návrh, realizácia a optimalizácia prenosu dátových tokov v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
November 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Adamko, PhD.
Softvérový inventár spoločnosti – softvérový audit
May 2009
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Adamko, PhD.
Webovský portál
May 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Andrejco
Služby v sieťach mobilných operátorov
May 2008
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Babic
Bezpečnosť sietí a služieb - návrh zabezpečenej siete
May 2010
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Badinka
Služby v neverejných telekomunikačných sieťach
May 2008
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Badlik
Služby vo verejných telekomunikačných sieťach
May 2008
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Baran
Návrh komunikačného riešenia mobilnej aplikácie zabezpečujúcej komunikáciu medzi CA, počítačom a mobilným zariadením používateľa
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Branislav Belan
Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
May 2013Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Belan
Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Bešťák
Bezpečnosť komunikácie v sieťach elektrických rozvodov
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Bešťák
Bezpečnosť komunikácie v sieťach elektrických rozvodov
May 2009Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Bešťák
Návrh, realizácia, optimalizácia a zabezpečenie interoperability v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
September 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Bešťák
Návrh, realizácia, optimalizácia a zabezpečenie interoperability v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
September 2015
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bezák
Využitie PLC a BPL pre telekomunikačné účely
May 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Bezák
Využitie technológie PLC na zabezpečenie nových služieb
May 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marián Blažej
Zabezpečenie prístupu do pobočkovej ústredne
May 2017Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Brandis
Bezpečnosť v sieťach Open IMS
May 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hung Bui Duc
Use security protocols to secure access to the wireless corporate network
May 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hung Bui Duc
Zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej siete
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Burdan
Využitie technológie PLC na prenos dát v elektrorozvodných sieťach
May 2007Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Bušík
Bezpečnosť informačných systémov - audit bezpečnosti
May 2009
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Bušík
Bezpečnosť infosystémov - Audit bezpečnosti
May 2007
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Roman Ďuriga
Data transmission in a high-speed PLC network
May 2020Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Fačkovec
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do podnikovej siete
May 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Fačkovec
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do podnikovej siete
May 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ľubomír Fačkovec
Optimalizácia priepustnosti prístupových sietí IMS so zreteľom na bezpečnosť
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Leoš Friesse
IP telefónia
May 2008Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Blažej Graňák
Telefónia prostredníctvom elektrických rozvodov
May 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Blažej Graňák
Telefónia prostredníctvom elektrických rozvodov
May 2009
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Grnáč
Safety of communication based on elliptic curves between the autonomous vehicle and the control center
May 2019
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Vladimír Hangáč
Návrh webovského portálu
May 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Hangáč
Vytvorenie programového prostredia pre virtuálne výukové aplikácie
May 2011
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Hossner
Využitie sietí PLC na telekomunikačné účely
May 2013
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Hossner
Využitie technológie PLC na telekomunikačné účely
May 2015Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Ivaško
Technológie tenkého klienta
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Ivaško
Technológie tenkého klienta
May 2008
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Patrik Jesztrebi
Ensuring Communication between an Autonomous Vehicle and a Control Center Based on Elliptic Curves
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Bc. et Bc. Jakub Juhas
Vplyv oneskorenia na kvalitu televízneho signálu v DVB-T reťazci.
May 2020
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bc. et Bc. Jakub Juhas
Využitie moderných technológií pri propagácii tradičnej ľudovej kultúry
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Káčer
Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete
May 2013Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Káčer
Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Kadlic
Vytvorenie portálu na distribúciu digitálnych fotografií
May 2007
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kall
Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
May 2014
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Kall
Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
May 2012
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kasnár
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
May 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kasnár
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
May 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Kašpárek
Optimalizácia návrhu architektúry podnikovej siete so zameraním na vysokú bezpečnosť, dostupnosť a priepustnosť
August 2017
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Filip Katana
Discovery tool - Identification of corporate infrastructure components
May 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Martin Köppl
Design of secure network infrastructure for a medium-sized company
May 2020
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Köppl
Proposal to Deploy an IP PBX to a Corporate LAN
May 2018
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Kosztolányi
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sietí BPL a PLC
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Kosztolányi
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sietí PLC
May 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Adrián Kováč, PhD.
Metódy zabezpečenia VoIP komunikácie a modelovanie ich vplyvu na kvalitu služby pomocou upraveného E-modelu
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Kovačovič
Zabezpečenie sietí LAN
May 2012Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Kožík
Design of a Network Infrastructure Suitable for a Start-up Company
May 2018
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Kožík
Návrh siete pre malú firmu so zabezpečením širokopásmového internetu
May 2016
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Krajčovič
Priepustnosť v bezdrôtových sieťach
May 2015
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Krajčovič
Restructuring of a large-scale network
May 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Patrik Krajčovič
Measure the IPsec tunnel transmission rate for selected encryption methods
June 2020
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Krošlák
Design of network infrastructure for a medium-sized branch
May 2019
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kubica
Bezpečnostný audit IS/IT (informačný systém/informačné technológie)
May 2009
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kubica
Wapovský portál
May 2007Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Kubík
Design of a Communication Infrastructure for a Medium-Sized Company
May 2018Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Kubík
Zabezpečenie bezdrôtového prístupu do siete prostredníctvom honeypotov
May 2016
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Labuda
Zabezpečenie databázových systémov
May 2010
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Launer
Vytvorenie databázy určenej na tvorbu špecializovaných slovníkov slovenského jazyka
May 2015
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Launer
Vytvorenie databázy určenej na tvorbu špecializovaných slovníkov slovenského jazyka
May 2017
Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Marek Lednický
Navrh rozlahlej centralizovanej vysokodostupnej siete v prostredi sietí LAN, WAN a Internetu.
August 2017
Displaying the final thesis
70.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Lednický
Optimalizácia smerovania v multislužbových sieťach
September 2012
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Legéň
Príprava virtuálneho prostredia pre výučbové aplikácie
May 2009
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Ľupták
Návrh a zabezpečenie siete LAN a WAN v súvislosti s nasadením multimediálnych služieb s využitím podnikovej telekomunikačnej infraštruktúry
August 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Ľupták
Webovský portál Katedry slovenského jazyka FiF UK Bratislava
May 2008
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Ľupták
Webovský portál Katedry slovenského jazyka FiF UK Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Maár
Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
May 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Maár
Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
May 2016
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Mačuha
Komunikačné služby prostredníctvom SMS
May 2007
Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Mačuha
Modelovanie prevádzkových parametrov a QoS v IP sieťach
February 2013
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Matejovič
Audit bezpečnosti firmy
May 2009Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Matejovič
Audit bezpečnosti firmy
May 2007
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Meluch
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
May 2010
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Meluch
Zabezpečenie ochrany podnikovej infraštruktúry
May 2012
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Mičian
Protecting data transmission on the corporate LAN using elliptic curves
June 2020
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Motaj
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
May 2010
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Motaj
Využitie biometrie na zvýšenie bezpečnosti v podnikových sieťach
May 2012
Displaying the final thesis
86.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Ján Murín
Ochrana elektronickej komunikácie proti nežiaducemu softvéru
August 2015
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Nízky
Bezdrôtové komunikačné systémy založené na IEEE 802.15.4
May 2014
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Nízky
Bezdrôtové komunikačné systémy založené na štandarde IEEE 802.15.4
May 2016
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Nízky
Zabezpečenie prenosu dát v bezdrôtových sieťach pracujúcich na báze protokolu Z-Wave
May 2019
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Nosko
Antivírusové riešenie ochrany sietí a prevencia proti nežiadúcemu vniknutiu do podnikovej siete
May 2007
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Nosko
Softvérové riešenie ochrany sietí a prevencia proti nežiadúcemu vniknutiu do podnikovej siete
May 2009
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Novák
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
May 2007
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Novák
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
May 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Ňuňuk
Využitie PLC a BPL na telekomunikačné účely
May 2011Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Ondirková
Design of a Communication Network with the Possibility to Use the IPTV Service
May 2018
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Ondirková
Využívanie širokopásmových služieb v sieťach PLC
May 2016
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Ondruš
Návrh zabezpečenia infraštruktúry podnikovej siete
May 2009
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Ondruš
Zabezpečenie ochrany podnikovej infraštruktúry
May 2011
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Parcer
Testing of Communication Networks Security
May 2019
Displaying the final thesis
100.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Matúš Paulovič
Protect enterprise LAN using elliptic curves
June 2020Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pavlovič
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
May 2016Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pavlovič
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
May 2014Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Štefan Počarovský
Securing encryption keys in unsecured networks through elliptic curves
May 2023
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Poruban
Elektronický podpis a kontrola pravosti elektronického podpisu
May 2010
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Potisk
Zabezpečenie širokopásmového prístupu v domácej sieti vytvorenej na báze technológie PLC
May 2017
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Potisk
Zabezpečenie širokopásmového prístupu v sieťach PLC
May 2015
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Puchalík
technológie PLC (Power Line Communications) Using elliptic curves to protect a corporate network built on the PLC technology platform (Power Line Communications)
May 2019
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladan Raškovič
Bezpečnosť systému RFID
May 2013
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Simonidesová, DiS.
Bezpečnosť bezdrôtových sietí na báze protokolu ZigBee
May 2017Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dmytro Siroshtan
Safety of Communication between the Autonomous Vehicle and the Control Center
May 2018
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Sitárová
Bezpečnosť komunikácie v sieťach BPL a PLC
May 2014
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Sitárová
Telekomunikačná prevádzka s aplikáciou technológie PLC
May 2016
Displaying the final thesis
113.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Samuel Sloboda
The use of elliptic curves to provide wireless corporate network
May 2019
Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubica Slovjaková
Tvorba webslužieb
May 2007
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Sokol
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
May 2012
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Sokol
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
May 2014
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Spišák
Bezpečnosť komunikácie v bezdrôtovej sieti WiMAX
May 2012
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Maroš Spišák
Bezpečnosť mobilnej komunikácie v sieti WiMAX
May 2010
Displaying the final thesis
119.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ivan Šafarik
Use security protocols to access wireless corporate network
June 2020
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Škulavík
Analýza bezpečnosti čipových kariet Hitag2
May 2011Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Škulavík
Analýza bezpečnosti siete LAN s dôrazom na detekciu narušenia
May 2009
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Štefánek
Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
May 2012
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Štefánek
Využitie technológie PLC na poskytovanie telekomunikačných služieb
May 2014Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Štefanička
Utilization of a high-speed PLC network for broadband services
May 2019Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Štefanička
Využívanie PLC technológie na prevádzkovanie širokopásmových služieb v oblasti telekomunikácií
May 2017
Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Šturdík
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
May 2015Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Šturdík
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
May 2013
Displaying the final thesis
128.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Šutor
The Use of Elliptic Curves to Ensure Communication between the Autonomous Vehicle and the Control Center
May 2018
Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Taraba, PhD.
Bezpečnosť mobilných komunikácií
May 2009Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Taraba, PhD.
Bezpečnosť mobilných komunikácií
May 2007
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Taraba, PhD.
Optimalizácia bezpečnosti pri využívaní UMA technológií
August 2012Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Frederik Valocký
Bezpečnosť bezdrôtových sietí využívaných v automobiloch
May 2017
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Frederik Valocký
Ensuring communication between the control center and the autonomous vehicle through a wireless network
May 2019Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Vido
Bezpečnosť mobilných komunikácií
May 2010Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Vido
Bezpečnosť mobilných komunikácií
May 2008Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Radovan Vojtko
Riešenie konvergencie v neverejných telekomunikačných sieťach
May 2007
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Voleník
Bezpečnosť a ochrana počítačových sietí
May 2010
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Voleník
Ochrany internetovských stránok a webovských portálov
May 2008
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Zagajec
Zabezpečenie bezdrôtovej komunikačnej siete na báze štandardu IEEE 802.15.4 - ZigBee
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress