20. 10. 2020  22:25 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Identifikačné číslo: 2184
Univerzitný e-mail: milos.orgon [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Návrh, realizácia a optimalizácia prenosu dátových tokov v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
november 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Softvérový inventár spoločnosti – softvérový audit
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Webovský portál
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Andrejco
Služby v sieťach mobilných operátorov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Babic
Bezpečnosť sietí a služieb - návrh zabezpečenej siete
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Badinka
Služby v neverejných telekomunikačných sieťach
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Badlik
Služby vo verejných telekomunikačných sieťach
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Baran
Návrh komunikačného riešenia mobilnej aplikácie zabezpečujúcej komunikáciu medzi CA, počítačom a mobilným zariadením používateľa
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Belan
Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Belan
Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Bešťák
Bezpečnosť komunikácie v sieťach elektrických rozvodov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Bešťák
Bezpečnosť komunikácie v sieťach elektrických rozvodov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ivan Bešťák
Návrh, realizácia, optimalizácia a zabezpečenie interoperability v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ivan Bešťák
Návrh, realizácia, optimalizácia a zabezpečenie interoperability v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Bezák
Využitie PLC a BPL pre telekomunikačné účely
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Bezák
Využitie technológie PLC na zabezpečenie nových služieb
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Blažej
Zabezpečenie prístupu do pobočkovej ústredne
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Brandis
Bezpečnosť v sieťach Open IMS
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hung Bui Duc
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hung Bui Duc
Zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej siete
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Burdan
Využitie technológie PLC na prenos dát v elektrorozvodných sieťach
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Bušík
Bezpečnosť informačných systémov - audit bezpečnosti
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Bušík
Bezpečnosť infosystémov - Audit bezpečnosti
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Ďuriga
Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Fačkovec
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do podnikovej siete
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Fačkovec
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do podnikovej siete
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ľubomír Fačkovec
Optimalizácia priepustnosti prístupových sietí IMS so zreteľom na bezpečnosť
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Leoš Friesse
IP telefónia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Blažej Graňák
Telefónia prostredníctvom elektrických rozvodov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Blažej Graňák
Telefónia prostredníctvom elektrických rozvodov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Greguš
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Andrej Grnáč
Bezpečnosť komunikácie na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Grnáč
Bezpečnosť komunikácie na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Andrej Grolmus
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Vladimír Hangáč
Návrh webovského portálu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Hangáč
Vytvorenie programového prostredia pre virtuálne výukové aplikácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Filip Hossner
Využitie sietí PLC na telekomunikačné účely
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Hossner
Využitie technológie PLC na telekomunikačné účely
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matúš Hozlár
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb v domácnosti
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Juraj Ivaško
Technológie tenkého klienta
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Ivaško
Technológie tenkého klienta
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Patrik Jesztrebi
Zabezpečenie komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom na báze eliptických kriviek
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Bc. et Bc. Jakub Juhas
Vplyv oneskorenia na kvalitu televízneho signálu v DVB-T reťazci.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bc. et Bc. Jakub Juhas
Využitie moderných technológií pri propagácii tradičnej ľudovej kultúry
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Káčer
Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Káčer
Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Kadlic
Vytvorenie portálu na distribúciu digitálnych fotografií
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Kall
Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Kall
Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Kasnár
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Kasnár
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ivan Kašpárek
Optimalizácia návrhu architektúry podnikovej siete so zameraním na vysokú bezpečnosť, dostupnosť a priepustnosť
august 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Katana
Discovery tool - Identifikácia komponentov firemnej infraštruktúry
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Köppl
Návrh implementácie IP pobočkovej ústredne do podnikovej LAN siete
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Köppl
Návrh zabezpečenej sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Martin Köppl
Zabezpečenie prenosu kľúčov v sieti prostredníctvom eliptických kriviek
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Kosztolányi
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sietí BPL a PLC
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kosztolányi
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sietí PLC
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Adrián Kováč, PhD.
Metódy zabezpečenia VoIP komunikácie a modelovanie ich vplyvu na kvalitu služby pomocou upraveného E-modelu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Kovačovič
Zabezpečenie sietí LAN
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Kožík
Návrh siete pre malú firmu so zabezpečením širokopásmového internetu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Kožík
Návrh sieťovej infraštruktúry vhodnej pre začínajúcu firmu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Krajčovič
Priepustnosť v bezdrôtových sieťach
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Krajčovič
Reštrukturalizácia veľkorozľahlej siete
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Krajčovič
Meranie prenosovej rýchlosti IPsec tunela pri vybraných metódach šifrovania
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Krošlák
Návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kubica
Bezpečnostný audit IS/IT (informačný systém/informačné technológie)
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ján Kubica
Wapovský portál
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Kubík
Návrh komunikačnej infraštruktúry pre stredne veľkú firmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Kubík
Zabezpečenie bezdrôtového prístupu do siete prostredníctvom honeypotov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Labuda
Zabezpečenie databázových systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Launer
Vytvorenie databázy určenej na tvorbu špecializovaných slovníkov slovenského jazyka
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Launer
Vytvorenie databázy určenej na tvorbu špecializovaných slovníkov slovenského jazyka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Lednický
Navrh rozlahlej centralizovanej vysokodostupnej siete v prostredi sietí LAN, WAN a Internetu.
august 2017
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Lednický
Optimalizácia smerovania v multislužbových sieťach
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Legéň
Príprava virtuálneho prostredia pre výučbové aplikácie
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Andrej Ľupták
Návrh a zabezpečenie siete LAN a WAN v súvislosti s nasadením multimediálnych služieb s využitím podnikovej telekomunikačnej infraštruktúry
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Ľupták
Webovský portál Katedry slovenského jazyka FiF UK Bratislava
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Ľupták
Webovský portál Katedry slovenského jazyka FiF UK Bratislava
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Maár
Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Maár
Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Mačuha
Komunikačné služby prostredníctvom SMS
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Mačuha
Modelovanie prevádzkových parametrov a QoS v IP sieťach
február 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Matejovič
Audit bezpečnosti firmy
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Matejovič
Audit bezpečnosti firmy
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Meluch
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Meluch
Zabezpečenie ochrany podnikovej infraštruktúry
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Mičian
Ochrana prenosu dát v podnikovej sieti LAN s využitím eliptických kriviek
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Motaj
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Motaj
Využitie biometrie na zvýšenie bezpečnosti v podnikových sieťach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Ján Murín
Ochrana elektronickej komunikácie proti nežiaducemu softvéru
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Nízky
Bezdrôtové komunikačné systémy založené na IEEE 802.15.4
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Nízky
Bezdrôtové komunikačné systémy založené na štandarde IEEE 802.15.4
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Nízky
Zabezpečenie prenosu dát v bezdrôtových sieťach pracujúcich na báze protokolu Z-Wave
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Nosko
Antivírusové riešenie ochrany sietí a prevencia proti nežiadúcemu vniknutiu do podnikovej siete
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Nosko
Softvérové riešenie ochrany sietí a prevencia proti nežiadúcemu vniknutiu do podnikovej siete
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Rastislav Novák
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Novák
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Adam Novotný
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb v domácnosti
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Ňuňuk
Využitie PLC a BPL na telekomunikačné účely
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Henrieta Ondirková
Návrh komunikačnej siete s možnosťou využitia služby IPTV
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Henrieta Ondirková
Využívanie širokopásmových služieb v sieťach PLC
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Ondruš
Návrh zabezpečenia infraštruktúry podnikovej siete
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Ondruš
Zabezpečenie ochrany podnikovej infraštruktúry
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Parcer
Testovanie zabezpečenia komunikačných sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Matúš Paulovič
Ochrana podnikovej siete LAN s využitím eliptických kriviek
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Pavlovič
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Pavlovič
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Štefan Počarovský
Zabezpečenie prenosu šifrovacích kľúčov v nezabezpečených sieťach prostredníctvom eliptických kriviek
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Poruban
Elektronický podpis a kontrola pravosti elektronického podpisu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Potisk
Zabezpečenie širokopásmového prístupu v domácej sieti vytvorenej na báze technológie PLC
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Potisk
Zabezpečenie širokopásmového prístupu v sieťach PLC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martin Puchalík
Využitie eliptických kriviek na ochranu podnikovej siete vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications)
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Martin Puchalík
Využitie eliptických kriviek na zabezpečenie prenosu videostreamov z kamery autonómneho vozidla
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladan Raškovič
Bezpečnosť systému RFID
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Simonidesová, DiS.
Bezpečnosť bezdrôtových sietí na báze protokolu ZigBee
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dmytro Siroshtan
Bezpečnosť komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Sitárová
Bezpečnosť komunikácie v sieťach BPL a PLC
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Júlia Sitárová
Telekomunikačná prevádzka s aplikáciou technológie PLC
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Samuel Sloboda
Použitie eliptických kriviek na zabezpečenie bezdrôtovej podnikovej siete
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubica Slovjaková
Tvorba webslužieb
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Sokol
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sokol
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Maroš Spišák
Bezpečnosť komunikácie v bezdrôtovej sieti WiMAX
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Spišák
Bezpečnosť mobilnej komunikácie v sieti WiMAX
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ivan Šafarik
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Škulavík
Analýza bezpečnosti čipových kariet Hitag2
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Škulavík
Analýza bezpečnosti siete LAN s dôrazom na detekciu narušenia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Štefánek
Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Štefánek
Využitie technológie PLC na poskytovanie telekomunikačných služieb
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Štefanička
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Štefanička
Využívanie PLC technológie na prevádzkovanie širokopásmových služieb v oblasti telekomunikácií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Šturdík
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Šturdík
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matej Šutor
Využitie eliptických kriviek na zabezpečenie komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Taraba, PhD.
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Taraba, PhD.
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Taraba, PhD.
Optimalizácia bezpečnosti pri využívaní UMA technológií
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Frederik Valocký
Bezpečnosť bezdrôtových sietí využívaných v automobiloch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Frederik Valocký
Zabezpečenie komunikácie medzi riadiacim centrom a autonómnym vozidlom prostredníctvom bezdrôtovej siete
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Vido
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Vido
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radovan Vojtko
Riešenie konvergencie v neverejných telekomunikačných sieťach
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Voleník
Bezpečnosť a ochrana počítačových sietí
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Voleník
Ochrany internetovských stránok a webovských portálov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
146.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Zagajec
Zabezpečenie bezdrôtovej komunikačnej siete na báze štandardu IEEE 802.15.4 - ZigBee
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná