12. 12. 2019  3:48 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Identifikačné číslo: 2184
Univerzitný e-mail: milos.orgon [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Návrh, realizácia a optimalizácia prenosu dátových tokov v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
november 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Softvérový inventár spoločnosti – softvérový audit
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Webovský portál
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Andrejco
Služby v sieťach mobilných operátorov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Babic
Bezpečnosť sietí a služieb - návrh zabezpečenej siete
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Badinka
Služby v neverejných telekomunikačných sieťach
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Badlik
Služby vo verejných telekomunikačných sieťach
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Baran
Návrh komunikačného riešenia mobilnej aplikácie zabezpečujúcej komunikáciu medzi CA, počítačom a mobilným zariadením používateľa
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Belan
Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Belan
Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Bešťák
Bezpečnosť komunikácie v sieťach elektrických rozvodov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Bešťák
Bezpečnosť komunikácie v sieťach elektrických rozvodov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ivan Bešťák
Návrh, realizácia, optimalizácia a zabezpečenie interoperability v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ivan Bešťák
Návrh, realizácia, optimalizácia a zabezpečenie interoperability v prostredí širokopásmových telekomunikačných sietí
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Bezák
Využitie PLC a BPL pre telekomunikačné účely
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Bezák
Využitie technológie PLC na zabezpečenie nových služieb
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Blažej
Zabezpečenie prístupu do pobočkovej ústredne
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Brandis
Bezpečnosť v sieťach Open IMS
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hung Bui Duc
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hung Bui Duc
Zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej siete
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Burdan
Využitie technológie PLC na prenos dát v elektrorozvodných sieťach
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Bušík
Bezpečnosť informačných systémov - audit bezpečnosti
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Bušík
Bezpečnosť infosystémov - Audit bezpečnosti
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Roman Ďuriga
Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Fačkovec
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do podnikovej siete
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Fačkovec
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do podnikovej siete
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ľubomír Fačkovec
Optimalizácia priepustnosti prístupových sietí IMS so zreteľom na bezpečnosť
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Leoš Friesse
IP telefónia
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Blažej Graňák
Telefónia prostredníctvom elektrických rozvodov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Blažej Graňák
Telefónia prostredníctvom elektrických rozvodov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Grnáč
Bezpečnosť komunikácie na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Hangáč
Návrh webovského portálu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Hangáč
Vytvorenie programového prostredia pre virtuálne výukové aplikácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Hossner
Využitie sietí PLC na telekomunikačné účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Hossner
Využitie technológie PLC na telekomunikačné účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juraj Ivaško
Technológie tenkého klienta
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Ivaško
Technológie tenkého klienta
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Patrik Jesztrebi
Zabezpečenie komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom na báze eliptických kriviek
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Bc. et Bc. Jakub Juhas
Vplyv oneskorenia na kvalitu televízneho signálu v DVB-T reťazci.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bc. et Bc. Jakub Juhas
Využitie moderných technológií pri propagácii tradičnej ľudovej kultúry
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Káčer
Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Káčer
Zabezpečenie infraštruktúry podnikovej siete
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Kadlic
Vytvorenie portálu na distribúciu digitálnych fotografií
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kall
Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kall
Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kasnár
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kasnár
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ivan Kašpárek
Optimalizácia návrhu architektúry podnikovej siete so zameraním na vysokú bezpečnosť, dostupnosť a priepustnosť
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Katana
Discovery tool - Identifikácia zariadení vo firemnej infraštruktúre
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Köppl
Návrh implementácie IP pobočkovej ústredne do podnikovej LAN siete
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Köppl
Návrh zabezpečenia sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kosztolányi
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sietí BPL a PLC
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kosztolányi
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sietí PLC
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Adrián Kováč, PhD.
Metódy zabezpečenia VoIP komunikácie a modelovanie ich vplyvu na kvalitu služby pomocou upraveného E-modelu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kovačovič
Zabezpečenie sietí LAN
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kožík
Návrh siete pre malú firmu so zabezpečením širokopásmového internetu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kožík
Návrh sieťovej infraštruktúry vhodnej pre začínajúcu firmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Krajčovič
Priepustnosť v bezdrôtových sieťach
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Krajčovič
Reštrukturalizácia veľkorozľahlej siete
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Krajčovič
Meranie prenosovej rýchlosti IPsec tunela pri vybraných metódach šifrovania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Krošlák
Návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kubica
Bezpečnostný audit IS/IT (informačný systém/informačné technológie)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kubica
Wapovský portál
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kubík
Návrh komunikačnej infraštruktúry pre stredne veľkú firmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Kubík
Zabezpečenie bezdrôtového prístupu do siete prostredníctvom honeypotov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Roman Kuštor
Návrh implementácie IP pobočkovej ústredne do podnikovej siete realizovanej s pomocou PLC technológie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Labuda
Zabezpečenie databázových systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Launer
Vytvorenie databázy určenej na tvorbu špecializovaných slovníkov slovenského jazyka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Launer
Vytvorenie databázy určenej na tvorbu špecializovaných slovníkov slovenského jazyka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Lednický
Navrh rozlahlej centralizovanej vysokodostupnej siete v prostredi sietí LAN, WAN a Internetu.
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Lednický
Optimalizácia smerovania v multislužbových sieťach
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Legéň
Príprava virtuálneho prostredia pre výučbové aplikácie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrej Ľupták
Návrh a zabezpečenie siete LAN a WAN v súvislosti s nasadením multimediálnych služieb s využitím podnikovej telekomunikačnej infraštruktúry
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Ľupták
Webovský portál Katedry slovenského jazyka FiF UK Bratislava
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ľupták
Webovský portál Katedry slovenského jazyka FiF UK Bratislava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Maár
Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Maár
Využitie technológie PLC na poskytovanie širokopásmových telekomunikačných služieb
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mačuha
Komunikačné služby prostredníctvom SMS
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Mačuha
Modelovanie prevádzkových parametrov a QoS v IP sieťach
február 2013Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Matejovič
Audit bezpečnosti firmy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Matejovič
Audit bezpečnosti firmy
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Meluch
Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Meluch
Zabezpečenie ochrany podnikovej infraštruktúry
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adam Mičian
Ochrana prenosu dát v podnikovej sieti LAN s využitím eliptických kriviek
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Motaj
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Motaj
Využitie biometrie na zvýšenie bezpečnosti v podnikových sieťach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ján Murín
Ochrana elektronickej komunikácie proti nežiaducemu softvéru
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Nízky
Bezdrôtové komunikačné systémy založené na IEEE 802.15.4
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Nízky
Bezdrôtové komunikačné systémy založené na štandarde IEEE 802.15.4
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Nízky
Zabezpečenie prenosu dát v bezdrôtových sieťach pracujúcich na báze protokolu Z-Wave
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Nosko
Antivírusové riešenie ochrany sietí a prevencia proti nežiadúcemu vniknutiu do podnikovej siete
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Nosko
Softvérové riešenie ochrany sietí a prevencia proti nežiadúcemu vniknutiu do podnikovej siete
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Novák
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Novák
Biometria pri zvyšovaní bezpečnosti elektronických komunikácií
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Ňuňuk
Využitie PLC a BPL na telekomunikačné účely
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrieta Ondirková
Návrh komunikačnej siete s možnosťou využitia služby IPTV
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Henrieta Ondirková
Využívanie širokopásmových služieb v sieťach PLC
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Ondruš
Návrh zabezpečenia infraštruktúry podnikovej siete
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ondruš
Zabezpečenie ochrany podnikovej infraštruktúry
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Parcer
Testovanie zabezpečenia komunikačných sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matúš Paulovič
Ochrana podnikovej siete LAN s využitím eliptických kriviek
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pavlovič
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Pavlovič
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Štefan Počarovský
Zabezpečenie prenosu šifrovacích kľúčov v nezabezpečených sieťach prostredníctvom eliptických kriviek
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Poruban
Elektronický podpis a kontrola pravosti elektronického podpisu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Potisk
Zabezpečenie širokopásmového prístupu v domácej sieti vytvorenej na báze technológie PLC
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Potisk
Zabezpečenie širokopásmového prístupu v sieťach PLC
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Puchalík
Využitie eliptických kriviek na ochranu podnikovej siete vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications)
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladan Raškovič
Bezpečnosť systému RFID
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Simonidesová, DiS.
Bezpečnosť bezdrôtových sietí na báze protokolu ZigBee
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dmytro Siroshtan
Bezpečnosť komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Sitárová
Bezpečnosť komunikácie v sieťach BPL a PLC
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Sitárová
Telekomunikačná prevádzka s aplikáciou technológie PLC
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Samuel Sloboda
Použitie eliptických kriviek na zabezpečenie bezdrôtovej podnikovej siete
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Slovjaková
Tvorba webslužieb
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Sokol
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sokol
Zabezpečenie podnikovej siete s možnosťou bezdrôtového pripojenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Spišák
Bezpečnosť komunikácie v bezdrôtovej sieti WiMAX
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Spišák
Bezpečnosť mobilnej komunikácie v sieti WiMAX
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivan Šafarik
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Škulavík
Analýza bezpečnosti čipových kariet Hitag2
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Škulavík
Analýza bezpečnosti siete LAN s dôrazom na detekciu narušenia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Štefánek
Využitie technológie PLC a BPL na poskytovanie telekomunikačných služieb
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Štefánek
Využitie technológie PLC na poskytovanie telekomunikačných služieb
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Štefanička
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Štefanička
Využívanie PLC technológie na prevádzkovanie širokopásmových služieb v oblasti telekomunikácií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Šturdík
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Šturdík
Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia do pevnej siete
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Matej Šutor
Využitie eliptických kriviek na zabezpečenie komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Taraba, PhD.
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Taraba, PhD.
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juraj Taraba, PhD.
Optimalizácia bezpečnosti pri využívaní UMA technológií
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Frederik Valocký
Bezpečnosť bezdrôtových sietí využívaných v automobiloch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Frederik Valocký
Zabezpečenie komunikácie medzi riadiacim centrom a autonómnym vozidlom prostredníctvom bezdrôtovej siete
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Vido
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Vido
Bezpečnosť mobilných komunikácií
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Vojtko
Riešenie konvergencie v neverejných telekomunikačných sieťach
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Voleník
Bezpečnosť a ochrana počítačových sietí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Voleník
Ochrany internetovských stránok a webovských portálov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jerguš Volf
Návrh implementácie IP pobočkovej ústredne do podnikovej siete s PLC modemami s Wi-Fi pripojením
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jerguš Volf
Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupom
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Zagajec
Zabezpečenie bezdrôtovej komunikačnej siete na báze štandardu IEEE 802.15.4 - ZigBee
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná