21. 10. 2019  23:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Matej Kerestúr
Identifikačné číslo: 22130
Univerzitný e-mail: qkerestur [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Európske zoskupenie územnej spolupráce
Autor: Ing. Matej Kerestúr
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Oponent:Mgr. Jana Feninová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Európske zoskupenie územnej spolupráce
Abstrakt:Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V protiklade so štruktúrami, ktoré riadili tento typ spolupráce až do roku 2007, EZÚS má právnu subjektivitu a právnu spôsobilosť na právne úkony. Má teda právo nakupovať a predávať svoj majetok alebo zamestnávať zamestnancov. Členmi EZÚS môžu byť: * členské štáty; * regionálne alebo miestne samosprávy; * združenia; * akýkoľvek iný subjekt, ktorý sa riadi verejným právom. EZÚS je prvým útvarom, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Členské štáty však predsa musia dať svoj súhlas s účasťou členov na svojom území. Rozhodné právo pre výklad a uplatňovanie dohovoru je právo členského štátu, v ktorom sa nachádza oficiálne sídlo EZÚS. Dohovor EZÚS špecifikuje najmä: * názov EZÚS a adresu jeho sídla; * zoznam členov; * rozsah územia pôsobnosti; * jeho cieľ; * jeho úlohu; * jeho trvanie.
Kľúčové slová:4 Plánované rozvojové programy EZÚS, ezús, Zákon č. 90/2008 Z. z. o EZÚS


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene