14. 10. 2019  11:12 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Branislav Vanko, PhD.
Identifikačné číslo: 22241
Univerzitný e-mail: branislav.vanko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv vysokého vonkajšieho tlaku a intenzívnych šmykových rýchlostí aplikovaných v procese primárnej kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti podeutektického silumínu
Autor: Ing. Branislav Vanko, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vysokého vonkajšieho tlaku a intenzívnych šmykových rýchlostí aplikovaných v procese primárnej kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti podeutektického silumínu
Abstrakt:V práci sa popisuje synergické využitie vysokého vonkajšieho tlaku a intenzívneho šmykového pôsobenia počas tuhnutia zliatin v modifikovanom procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom (LKT) pri získavaní sféroidickej primárnej mikroštruktúry. Za týmto účelom bol navrhnutý experimentálny nástroj, ktorý prispel k objasneniu javov ovládajúcich jej tvorbu. Výstupnou charakteristikou práce je popis mikroštrukturálnych zmien na komerčne rozsiahlo využívanej podeutektickej hliníkovej zliatine AlSi7Mg0,3 a určenie ich vplyvu na výsledné mechanické a úžitkové vlastnosti pred a po tepelnom spracovaní. Teoretickú časť práce tvoria všeobecné poznatky o technológiách LKT a SSM (Semi-Solid Metals) ako aj popis konkrétnych metód výroby odliatkov kritických pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky automobilov. Základ oboch technológií spočíva v cielenom ovplyvnení mikroštruktúry zliatin v procese kryštalizácie, čo sa snaží využiť predložená koncepcia LKT s vynúteným prúdením.
Kľúčové slová:spracovanie kovov a zliatin v čiastočne tuhom stave (SSM), vysokotlakové liatie (TL), liatie s kryštalizáciou pod tlakom (LKT)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene