Oct 22, 2019   11:39 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Properties of models produced by Rapid Prototyping system
Written by (author): Ing. Erik Šimún
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti modelov vyrobených systémom rýchleho prototypovania
Summary:Teoretická časť mojej diplomovej práce popisuje v súčasnosti používané metódy Rapid Prototyping. Pri popise každej metódy sú uvedené jej hlavné výhody a nevýhody spolu so stručným popisom. Teoretická časť ďalej obsahuje tabuľkové porovnanie strojov pre jednotlivé technológie spolu s ich parametrami. Obsahuje tiež tabuľku, ako pomôcku, pre výber vhodnej metódy Rapid Prototyping na použitie v konkrétnej technickej aplikácii. Praktická časť diplomovej práce sa zoberá analýzou vplyvov rôznych vstupných parametrov Rapid Prototyping na výslednú kvalitu a vlastnosti vyprodukovaného modelu. Analýza spočíva v meraní hmotností vzoriek, pevností v ťahu a v meraní hrúbky vzoriek. Namerané hodnoty sú zozbierané a vyhodnotené s použitím štatistických metód. Výstupom experimentu sú hodnotenia, tabuľky a grafy, z ktorých je možné určiť nastavenie vstupných parametrov tlače tak, aby bol výsledný model čo najpresnejší a mohol tak spĺňať požadovanú funkciu.
Key words:presnosť modelov, vzorka, grafické porovnanie, vstupné parametre, Rapid Prototyping

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited