Oct 19, 2020   6:09 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts
     
     
     Final thesis
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Application of an industrial robot for 3D printing
Written by (author):
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh využitia priemyselného robota pre 3D tlač
Summary:
Primárnym cieľom bakalárskej práce je koncepčný návrh využitia priemyselného robota pre 3D tlač. To predstavuje synergiu extrúderu pre 3D tlač a robotického ramena. V prvých troch kapitolách sú uvedené základné poznatky ohľadom robotiky, 3D tlače, a ich kombinácie. Vo štvrtej kapitole sa nachádza samotný koncepčný návrh využitia robotického ramena pre 3D tlač. Sú tu uvedené dve alternatívy možného riešenia. Posledná kapitola tejto práce sa venuje programovaniu pohybu nástroja robota po určenej dráhe, ktorá je zadefinovaná tvarom súčiastky ktorá by mala byť vytlačená.
Key words:
3D tlač, programovanie, robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited