19. 1. 2020  7:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikačné číslo: 2226
Univerzitný e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy
Autor: Ing. Patrik Vojtek
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Iveta Onderová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených pomocou FDM technológie po aplikácii rôznych povrchových úprav. Prvým krokom bol úvod do problematiky FDM technológie a analýza súčasnej situácie využívania povrchových úprav na modeloch vytlačených pomocou danej technológie. V ďalšom kroku sa nachádza kompletný návrh experimentu s následnou realizáciu, kde sa vykonávalo leptanie acetónovými parami a nanášanie špeciálneho roztoku na vzorky vyrobených na 3D tlačiarni. Nanášanie acetónovými parami sa vykonávalo pri rôznych podmienkach a v rozličných prostrediach. Vzorky sú vyrobené z materiálu ABS pri dvoch rozličných výškach vrstiev. V záverečnej časti sa vyhodnotili mechanické vlastnosti, drsnosť povrchu a zmena rozmerov vzoriek po aplikácií povrchových úprav. V prílohách sa nachádzajú kompletné údaje o zmene rozmerov všetkých vzoriek po aplikácii povrchových úprav.
Kľúčové slová:FDM, ABS, povrchové úpravy, acetón, XTC 3D

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene