Oct 23, 2020   0:19 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts
     
Graduate     
     
          
Publications     Bodies     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Experimental investigation of the mechanical properties of the models produced by FDM technology after application of the surface treatment
Written by (author):
Ing. Patrik Vojtek
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených pomocou FDM technológie po aplikácii rôznych povrchových úprav. Prvým krokom bol úvod do problematiky FDM technológie a analýza súčasnej situácie využívania povrchových úprav na modeloch vytlačených pomocou danej technológie. V ďalšom kroku sa nachádza kompletný návrh experimentu s následnou realizáciu, kde sa vykonávalo leptanie acetónovými parami a nanášanie špeciálneho roztoku na vzorky vyrobených na 3D tlačiarni. Nanášanie acetónovými parami sa vykonávalo pri rôznych podmienkach a v rozličných prostrediach. Vzorky sú vyrobené z materiálu ABS pri dvoch rozličných výškach vrstiev. V záverečnej časti sa vyhodnotili mechanické vlastnosti, drsnosť povrchu a zmena rozmerov vzoriek po aplikácií povrchových úprav. V prílohách sa nachádzajú kompletné údaje o zmene rozmerov všetkých vzoriek po aplikácii povrchových úprav.
Key words:FDM, ABS, povrchové úpravy, acetón, XTC 3D

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited