Oct 23, 2020   11:12 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 

     Graduate     Lesson     
     
Projects
     
     
     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Plant design for 3D printing with technology Fused Deposition Modelimg
Written by (author): Ing. Tibor Soós
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh zariadenia pre 3D tlač technológiou tavného nanášania
Summary:
Práca v prvej časti prináša teoretické informácie o princípoch trojdimenzionálneho tlačenia súčiastok a výrobkov. V druhej časti prináša prehľad existujúcich riešení FDM zariadení pre 3D tlač a sú porovnávané vybrané zariadenia 3D tlače. Nasledujúca časť popisuje konštrukčné časti 3D tlačiarní a porovnávajú sa vlastnosti používaných materiálov. Štvrtá časť práce je venovaná opisu navrhnutého zariadenia a výpočtu jednotlivých uzlov. Posledná časť práce obsahuje ekonomické zhodnotenie, kde máme rozpísané potrebné materiály a ich ceny a je znázornená aj odhadová cena na výrobu celého zariadenia.
Key words:
3D tlačiareň, SolidWorks, technológia FDM, tryska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited