Oct 14, 2019   7:35 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The application of technology for metal additive manufacturing parts
Written by (author): Ing. Stanislav Andris
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh technológie pre aditívnu výrobu kovových súčiastok
Summary:V mojej diplomovej práci som sa zameral na návrh technológie pre aditívnu výrobu kovových súčiastok. Konkrétne som sa zameral na technológiu SLS. V prvej časti som sa objasnil fungovanie technologického princípu laserového spekania a postup samotného výrobného procesu. V druhej časti som uviedol existujúcich výrobcov strojov a materiálov, ktorí momentálne pôsobia na trhu so sintrovacou technikou. V tretej časti som sa zameral na získanie mechanických vlastností jednotlivých skúmaných materiálov a ich následné porovnanie a zhodnotenie. Porovnávanie spočívalo v porovnaní vlastností sintrovaných a konvenčných vzoriek. V ďalšej časti som sa zameral na výber vhodného typu zariadenia, podľa hodnotiacich a porovnávacích metód, kde kritériá porovnávania boli samotné parametre výrobných zariadení. V poslednej časti som urobil ekonomické vyhodnotenie výrobného procesu mojej sintrovanej vzorky.
Key words:Additive Manufacturing, Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited