21. 11. 2019  4:25 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou
Autor: Bc. Martin Németh
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá technológiou 3D tlače, teda jednou z technológií, ktorá sa využíva pri rapid prototyping, konkrétne FDM technológiou. Práca je rozdelená na 3 časti a záver. Prvá časť práce je zameraná na objasnenie teórie 3D tlače a bližšie popisuje samotnú FDM tlač. V nasledujúcej časti sú popísané rôzne druhy materiálov, ktoré sú vhodné pre tlač, a ich vlastnosti. Tretia časť je zameraná na experiment. Bližšie sa v nej popisuje technické vybavenie a plán experimentu. Cieľom poslednej časti práce je zhodnotenie pevnostných vlastností skúšobných vzoriek zhotovených z materiálu Pegasus PP Ultralight, ktoré sú zisťované prostredníctvom statickej skúšky ťahom. Cieľom práce je poukázať na vplyv parametrov tlače na výsledné pevnostné vlastnosti materiálu.
Klíčová slova:FDM, pevnostné vlastnosti, statická skúška ťahom, Pegasus PP Ultralight, rapid prototyping

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně