Oct 20, 2020   11:22 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
          Final thesis
     
Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of models properties produced by 3D printing
Written by (author):
Bc. Martin Németh
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou
Summary:
Predložená bakalárska práca sa zaoberá technológiou 3D tlače, teda jednou z technológií, ktorá sa využíva pri rapid prototyping, konkrétne FDM technológiou. Práca je rozdelená na 3 časti a záver. Prvá časť práce je zameraná na objasnenie teórie 3D tlače a bližšie popisuje samotnú FDM tlač. V nasledujúcej časti sú popísané rôzne druhy materiálov, ktoré sú vhodné pre tlač, a ich vlastnosti. Tretia časť je zameraná na experiment. Bližšie sa v nej popisuje technické vybavenie a plán experimentu. Cieľom poslednej časti práce je zhodnotenie pevnostných vlastností skúšobných vzoriek zhotovených z materiálu Pegasus PP Ultralight, ktoré sú zisťované prostredníctvom statickej skúšky ťahom. Cieľom práce je poukázať na vplyv parametrov tlače na výsledné pevnostné vlastnosti materiálu.
Key words:
FDM, pevnostné vlastnosti, statická skúška ťahom, Pegasus PP Ultralight, rapid prototyping

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited