Oct 16, 2019   1:47 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact of 3D printing production parameters on the mechanical properties of produced part
Written by (author): Ing. Martin Okoličáni
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie vplyvu výrobných parametrov 3D tlače na mechanické vlastnosti vyrobených dielov
Summary:V diplomovej práci sa zaoberáme skúmaním vplyvu výrobných parametrov 3D tlače na mechanické vlastnosti vyrobených modelov. Cieľom experimentu je popísať vplyv teploty a rýchlosti tlače a taktiež vplyv UV žiarenia. V prvej časti práce je teoretický popis rýchleho prototypovania, technológií využívaných pri rýchlom prototypovaní a taktiež popis používaných materiálov. V druhej časti je kompletný návrh a popis experimentu spolu s experimentálnym plánom, popisom jednotlivých faktorov a technického zabezpečenia, ktoré je potrebné pre vykonanie experimentu. V poslednej fáze je zhodnotenie výsledkov a grafické overenie vplyvu rýchlosti a teploty na pevnosť v ťahu a tlaku.
Key words:FDM, rýchle prototypovanie, výrobné parametre, prototyp, teplota, mechanické vlastnosti, rýchlosť, ABS - TitanX

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited