21. 11. 2019  4:52 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia
Autor: Ing. Štefan Holodňak
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia
Abstrakt:Cieľom práce je skúmanie parametrov jednorotorového drviaceho stroja, experimentálne meranie a sledovanie premenných, ktoré môžu ovplyvniť zaťaženie a celkový priebeh stroja. Experimentálne meranie na jednorotorovom drviči bolo zaznamenávané pomocou frekvenčného meniča Altivar 71 (ATV71) a softvéru SoMove 2.6.5, ktorý zaznamenával vybrané parametre počas predom zvoleného času záznamu. Všetky súbory dát boli spracované tak, aby poukázali na vplyvy zaťažení stroja vzhľadom na skúmané parametre. Pri experimentálnej časti tejto diplomovej práce bolo zistené, že najrelevantnejší vplyv na zaťaženie stroja je znižovanie uhla rezného klina, ktorým sa výrazne znižuje aj odpor vniku nástroja do materiálu.
Klíčová slova:dezintegrácia, drvenie, jednorotorový drvič, ATV71, Altivar 71

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně