Oct 14, 2019   11:21 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Research of shredding machine parameters
Written by (author): Ing. Štefan Holodňak
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia
Summary:Cieľom práce je skúmanie parametrov jednorotorového drviaceho stroja, experimentálne meranie a sledovanie premenných, ktoré môžu ovplyvniť zaťaženie a celkový priebeh stroja. Experimentálne meranie na jednorotorovom drviči bolo zaznamenávané pomocou frekvenčného meniča Altivar 71 (ATV71) a softvéru SoMove 2.6.5, ktorý zaznamenával vybrané parametre počas predom zvoleného času záznamu. Všetky súbory dát boli spracované tak, aby poukázali na vplyvy zaťažení stroja vzhľadom na skúmané parametre. Pri experimentálnej časti tejto diplomovej práce bolo zistené, že najrelevantnejší vplyv na zaťaženie stroja je znižovanie uhla rezného klina, ktorým sa výrazne znižuje aj odpor vniku nástroja do materiálu.
Key words:dezintegrácia, drvenie, jednorotorový drvič, ATV71, Altivar 71

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited