Oct 23, 2020   11:36 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts
     
     
     
Final thesis     Projects
     
          
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis and optimization of 3D printing head
Written by (author): Ing. Dávid Šuhaj
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne
Summary:
Táto diplomová práca sa zaoberá tlačovou hlavou 3D tlačiarne, jej analýzov a optimalizáciou. Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovať tlačovú hlavu z pohľadu rozloženia teploty v jej konštrukcii a optimalizovať ju so zreteľom na tepelné oddelenie tavnej časti hlavy od zvyšku konštrukcie. V prvej kapitole sú objasnené poznatky o metódach rapid prototyping, ich úlohe v rámci priemyslu a 3D tlači. Druhá kapitola bližšie popisuje samotné konštrukčné riešenia 3D tlačiarní a ich hlavíc. Tretia kapitola sa zaoberá tepelnou analýzou na základe ktorej, sú posudzované navrhnuté konštrukčné a materiálové optimalizačné riešenia. V záverečnej kapitole sú zvolené optimalizačné návrhy zhrnuté a je predstavená výsledná optimalizovaná konštrukcia tlačovej hlavy.
Key words:
extrúder, tepelná anlýza, optimalizácia konštrukcie, 3D tlač, 3D tlačiareň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited