Oct 27, 2020   11:20 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 

Contacts     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
     
     Bodies     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Properties of 3D models produced by rapid prototyping technology
Written by (author):
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti 3D modelov vyrobených technológiou rapid prototyping
Summary:
Táto práca pojednáva o 3D modeloch vyrobených technológiou rapid prototyping, presnejšie metódou FDM. Oblasť 3D tlače sa posúva každým dňom ďalej vytvárajúc nové spôsoby výroby, typy materiálov a je čoraz využívanejšia vo svete priemyslu. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch častí a záveru, pričom v prvej a druhej časti objasňuje teóriu 3D tlače, vysvetľuje odborné pojmy a charakterizuje spôsoby tlače i druhy a vlastnosti materiálov používaných pri tejto technológii. V tretej časti popisuje technické zabezpečenie a plán experimentu. Cieľom poslednej časti bakalárskej práce je práve skúmanie vlastností výtlačkov zostrojených z Volacana PLA. Cieľom vypracovania je poukázať na rozličnosť mechanických vlastností materiálu pred a po žíhaní, zisťovaných prostredníctvom statických skúšok ťahom a tlakom. Na záver práca zhodnocuje význam žíhania pri mechanických vlastnostiach Volcana PLA.
Key words:Volcano PLA, FDM, rapid prototyping

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited