Oct 23, 2020   11:45 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 

          Lesson
     
          
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The new technologies in mechanical engineering
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nové technológie v strojárstve
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje okruhu nových strojárenských technológií, ktoré majú dobrú perspektívu využitia a ďalšieho vývoja v budúcnosti. Prvá časť práce popisuje a vysvetľuje princípy jednotlivých vybraných metód, ktoré sú súčasťou výrobného procesu, ako je napríklad zváranie a obrábanie. Niektoré spomenuté technológie sú stále len vo vývoji, vo fáze testovania a naopak iné už našli uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. V druhej časti sú bližšie popísané niektoré dané technológie, ktoré sa už uplatnili v praxi, je tu zahrnuté ich porovnane s technológiami z ktorých vychádzajú, uvedením hlavných výhod, respektíve nevýhod týchto technológií a ich hospodárnosťou. Zhodnotíme si tu nový spôsob studeného zvárania, novinky z oblasti superfinišovania a revolučnú metódu vytvárania modelov a prototypov.
Key words:metódy, proces, technológie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited