21. 11. 2019  4:12 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bezpečnostné prvky výrobných strojov
Autor: Ing. Martina Krovinová
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Golovkov
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezpečnostné prvky výrobných strojov
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce je zhodnotiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prostredníctvom bezpečnostných prvkov na pracovisku. Prvá kapitola uvádza všeobecné predpisy a požiadavky z oblasti bezpečnosti. Dôležitým bodom prvej kapitoly je pracovná zdravotná služba a hygienický dozor na pracovisku, ako aj hodnotenie rizík. Druhá kapitola je venovaná ochranným pomôckam pracovníkov, ktoré je povinný zaobstarať zamestnávateľ a oboznámiť pracovníkov s ich použitím ako aj s podstatnými rizikami na pracovisku. Popísané je základné rozdelenie a použitie ochranných pomôcok. Posledná tretia kapitola je zameraná na bezpečnostné prvky strojov, ktoré majú zabrániť úrazu pracovníkov pri prevádzke. Je tiež veľmi dôležité určiť riziko stroja a následne vykonať potrebné opatrenia. Na trhu je veľké množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré je možné použiť na dosiahnutie požadovanej pracovnej bezpečnosti stroja. Práve preto je na záver vypracovaný prehľad rôznych bezpečnostných prvkov.
Klíčová slova:riziko, bezpečnostné prvky, bezpečnosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně