Oct 22, 2020   11:53 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     
     
     Final thesis
     
Projects
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Safety features production machines
Written by (author):
Ing. Martina Krovinová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bezpečnostné prvky výrobných strojov
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je zhodnotiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prostredníctvom bezpečnostných prvkov na pracovisku. Prvá kapitola uvádza všeobecné predpisy a požiadavky z oblasti bezpečnosti. Dôležitým bodom prvej kapitoly je pracovná zdravotná služba a hygienický dozor na pracovisku, ako aj hodnotenie rizík. Druhá kapitola je venovaná ochranným pomôckam pracovníkov, ktoré je povinný zaobstarať zamestnávateľ a oboznámiť pracovníkov s ich použitím ako aj s podstatnými rizikami na pracovisku. Popísané je základné rozdelenie a použitie ochranných pomôcok. Posledná tretia kapitola je zameraná na bezpečnostné prvky strojov, ktoré majú zabrániť úrazu pracovníkov pri prevádzke. Je tiež veľmi dôležité určiť riziko stroja a následne vykonať potrebné opatrenia. Na trhu je veľké množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré je možné použiť na dosiahnutie požadovanej pracovnej bezpečnosti stroja. Práve preto je na záver vypracovaný prehľad rôznych bezpečnostných prvkov.
Key words:
riziko, bezpečnostné prvky, bezpečnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited