13. 7. 2020  1:21 Margita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

     
Absolvent
     
     
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre trieskové hospodárstvo
Autor:
Ing. Tomáš Paták
Pracoviště:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre trieskové hospodárstvo
Abstrakt:
Procesy premeny a prenosu energie a látok, procesy mechanického spracovania látok v strojných zariadeniach sú vždy sprevádzané odpadom. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre trieskové zariadenie slúžia na materiálové zhodnocovanie triesok a chladiacej, mazacej a reznej kvapaliny, činnosťou R4 - recyklácia alebo spätné využívanie kovov a kovových zlúčenín, činnosťou R9 - prečisťovanie oleja alebo jeho opätovné použitie a následne činnosťou R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12. Práca v širšom kontexte pojednáva o možnostiach nakladania s odpadmi, o metódach zhodnocovania odpadov, no najmä pojednáva o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov pre trieskové hospodárstvo.
Klíčová slova:
zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov , zariadenia pre trieskové hospodárstvo, triesky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně