21. 11. 2019  4:01 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bezpečnosť technických systémov a zariadení
Autor: Ing. Ladislav Papp
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Golovkov
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezpečnosť technických systémov a zariadení
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá predpismi o technickej bezpečnosti strojových zariadení, s normami platnými pre bezpečnosť strojových zariadení, spôsobmi posúdenia rizík technických zariadení, identifikáciou rizík pri práci so strojovým zariadením, spôsobmi zníženia rizík. V druhej kapitole našej práce sa uvádza prehľad bezpečnostných prvkov a systémov a ich využiteľnosť v praxi, charakteristika niektorých druhov bezpečnostných konštrukcií a bezpečnostných prvkov. V praktickej časti sa opisujú bezpečnostné podmienky ochranných prostriedkov a porovnávajú sa niektoré druhy bezpečnostných konštrukcií a bezpečnostné prvky v minulosti so súčasnosťou, pričom sa vyzdvihujú moderné stroje a technológie, použitím ktorých sa zvyšuje úroveň bezpečnosti práce. Práca je obohatená tabuľkou a farebnými obrázkami, ktoré slúžia na lepšie znázornenie danej problematiky.
Klíčová slova:stroje, bezpečnosť, riziká, ochrana

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně