Oct 31, 2020   5:43 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     
     
Final thesis
     
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The safety of technical systems and equipment
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bezpečnosť technických systémov a zariadení
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá predpismi o technickej bezpečnosti strojových zariadení, s normami platnými pre bezpečnosť strojových zariadení, spôsobmi posúdenia rizík technických zariadení, identifikáciou rizík pri práci so strojovým zariadením, spôsobmi zníženia rizík. V druhej kapitole našej práce sa uvádza prehľad bezpečnostných prvkov a systémov a ich využiteľnosť v praxi, charakteristika niektorých druhov bezpečnostných konštrukcií a bezpečnostných prvkov. V praktickej časti sa opisujú bezpečnostné podmienky ochranných prostriedkov a porovnávajú sa niektoré druhy bezpečnostných konštrukcií a bezpečnostné prvky v minulosti so súčasnosťou, pričom sa vyzdvihujú moderné stroje a technológie, použitím ktorých sa zvyšuje úroveň bezpečnosti práce. Práca je obohatená tabuľkou a farebnými obrázkami, ktoré slúžia na lepšie znázornenie danej problematiky.
Key words:stroje, bezpečnosť, riziká, ochrana

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited