21. 11. 2019  3:56 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ergonomické a bezpečnostné požiadavky na pracovisku
Autor: Ing. Peter Suchár
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ergonomické a bezpečnostné požiadavky na pracovisku
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť ergonomické a bezpečnostné požiadavky na pracovisku. Prvá kapitola sa venuje ergonómii na pracovisku, rozmerovému a priestorovému riešeniu pracoviska, využitiu a uplatneniu ergonómie pri návrhu pracovných pomôcok. Dôležitá časť prvej kapitoly je hodnotenie vplyvov pôsobiacich na pracovisku na pracovníka a jednotlivé spôsoby pre elimináciu týchto vplyvov. Druhá kapitola je venovaná bezpečnostným požiadavkám na pracovisku, povinnostiam, ktoré by v rámci bezpečnosti mali dodržiavať zamestnanci aj zamestnávatelia. Popísané sú tu jednotlivé osobné ochranné prostriedky, ochranné prvky na výrobných strojoch, ako aj stručné zásady bezpečnosti pri používaní výrobných strojov.
Klíčová slova:pracovné prostredie, bezpečnostné prvky, ergonómia, bezpečnosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně