Oct 22, 2020   7:44 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

          Lesson
     
Final thesis     Projects     
     Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Machining of stators for wind power plant generators
Written by (author): Bc. Igor Daráž
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Technológia obrábania statorov generátorov veterných elektrární.
Summary:
Abstrakt: Témou mojej bakalárskej práce je technológia obrábania statorov generátorov veterných elektrární vo firme SES a.s. Tlmače, hala IV. a posúdenie modernizácie zastaralého parku výrobných strojov inštalovaných v tejto prevádzke v 80-tych rokoch 20. storočia. V prvom bode práce je analyzovaná, funkcia a konštrukcia veterných turbín. Druhý bod sa venuje technológiám obrábania použitých v procese výroby statora, parametrom obrábacieho stroja a výstupnej trojstupňovej kontrole. V treťom bode je vypracovaná analýza úspor a návratnosť vynaložených prostriedkov po modernizácii stroja. Záver je zameraný na opodstatnenie modernizácie zastaralého strojového parku, jeho možnosť využitia po modernizácii a zvýšenie konkurencieschopnosti ako na Európskych tak aj svetových trhoch.
Key words:generátory, obrábanie, vodorovné vyvrtávačky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited