13. 7. 2020  1:37 Margita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

     
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     
Publikace
     
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Nové trendy v oblasti výrobných zariadení
Autor:
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Lucia Ploskuňáková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Nové trendy v oblasti výrobných zariadení
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na používanie progresívnych technológii, ich uplatnenie nie len vo výrobe a používané nové prvky. Cielom práce je priblížiť aktuálne trendy v oblasti výrobných technológií. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej kapitole sa zameriavam na objasnenie základných pojmov a princípov daných technológii obrábania. Druhá kapitola je venovaná uplatneniu týchto technológii.V tretej kapitole sú preberané nové prvky, ktoré zvyšujú efektívnosť a využiteľnosť rôznych výrobných zariadení. V závere práce sa nachádza jej celkové zhodnotenie a moj postoj k obsahu práce.
Klíčová slova:nové trendy, laser, plazma, technológia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně