Oct 20, 2020   11:44 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 

     
Graduate     Lesson     Final thesis     Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
New trends in production facilities
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nové trendy v oblasti výrobných zariadení
Summary:
Bakalárska práca sa zameriava na používanie progresívnych technológii, ich uplatnenie nie len vo výrobe a používané nové prvky. Cielom práce je priblížiť aktuálne trendy v oblasti výrobných technológií. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej kapitole sa zameriavam na objasnenie základných pojmov a princípov daných technológii obrábania. Druhá kapitola je venovaná uplatneniu týchto technológii.V tretej kapitole sú preberané nové prvky, ktoré zvyšujú efektívnosť a využiteľnosť rôznych výrobných zariadení. V závere práce sa nachádza jej celkové zhodnotenie a moj postoj k obsahu práce.
Key words:
nové trendy, laser, plazma, technológia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited