Oct 23, 2020   11:52 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

               Final thesis     Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Small Wind Turbines
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Malé veterné turbíny
Summary:
Predkladaná bakalárska práca je základným prehľadom problematiky veterných turbín. V úvode práce je definovaný mechanizmus vzniku vetra ako zdroja čistej energie a jej možné využitie na rôznych úrovniach. V ďalšej kapitole bakalárskej práce je stručne popísaná história veterných mlynov, ako konštrukčného základu pre vývoj veterných turbín. Ťažiskom práce je popis funkcie veterných turbín, ich rôzne konštrukčné prevedenia a rozdelenie veterných turbín na základe rôznych kritérií. Základným rozdelením veterných turbín je podľa osi rotácie rotora turbíny na vertikálne a horizontálne. V nasledujúcej časti bakalárskej práce sa venujeme už iba horizontálnym veterným turbínam, pretože sa v bežnej praxi najčastejšie používajú. V práci sú tiež uvedené príklady malých veterných turbín ktoré sa vyskytujú na svetovom trhu a využívajú sa v bežných domácnostiach alebo na miestach kde nie je možné využívať bežnú elektrickú sieť. Uvedených je niekoľko výrobcov s technickou špecifikáciou malých veterných turbín aj s vyobrazením vzhľadu a konštrukcie turbíny.
Key words:os rotora turbíny, veterné turbíny, elektrická sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited