Oct 23, 2020   11:29 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 

     Graduate     
     
     
Projects     
     Bodies     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Reverse Engineering
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reverzné inžinierstvo
Summary:Reverzné inžinierstvo je proces objavenie technologických princípov zariadení, objektov alebo systémov, cez analýzu ich štruktúry, funkcie a prevádzkových vlastností. Najčastejšie technológie ktoré sa uvádzajú v rámci pojmu Reverse Engineering sú uvádzané a popísané v nasledujúcej bakalárskej práci. V úvodnej časti sú všeobecne popísané technológie 3D scanovania a Rapid prototypingu. V nasledujúcej časti sú potom uvádzané konkrétne príklady reálnych zariadení, ktoré sa používajú v praxi. Popísané su tiež možné materiály v prípade tlače 3D modelov technológiou Rapid prototyping alebo produkčných zariadení určených na tlač modelov.
Key words:
reverzné inžinierstvo, Rapid prototyping, 3D scanovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited