Oct 17, 2019   12:05 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Computer Aided (CA) Systems in Mechanical Engineering
Written by (author): Bc. Fayez S.F.Sh. Alwassmi
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Počítačom podporované systémy v strojárstve
Summary:Počítačom podporované systémy v strojárstve, ale aj v iných odvetviach hospodárstva sú v dnešnej dobe neodmyslitelnou súčasťou práce na rôznych úrovniach vývoja, prípravy výroby, samotnej výroby, ale aj v povýrobných etapách životného cyklu produktov, ale aj pri kontrole a riadení kvality napríklad administratívnych činností. Bakalárska práca na tému počítačom podporované systémy v strojárstve obsahuje základné informácie a prehľad o tejto problematike. V úvodnej časti je popísaný prehľad jednotlivých najbežnejšie využívaných počítačom podporovaných systémov s ich funkciami a výhodami. V ďalšej časti bakalárskej práce sú uvádzané príklady systémov a softvérov počítačovej podpory.
Key words:softvér, počítačom podporované systémy, informácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited