21. 11. 2019  5:16 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dezintegračné stroje na tuhé odpady
Autor: Ing. Peter Gažúr
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Dezintegračné stroje na tuhé odpady
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou dezintegračných strojov v prí-pade spracovaní tuhých odpadov. Vysvetľuje, čo je odpad a aké sú dôvody je-ho dezintegrácie. Práca vysvetľuje základnú teóriu dezintegračných strojov a postupy ich konštruovania. V práci sa nachádza popis procesu zdrobňovania materiálov. Vysvetľuje faktory ovplyvňujúce spotrebu energie dezintegračných strojoch. V práci sú uvedené spôsoby určovania rozmeru zŕn. Práca podáva základné informácie o hlavných typoch dezintegračných strojov. Takže práca sa venuje drvičom, mlynom, štiepkovačom. Pri každom stroji je stručný opis jeho konštrukcie a princípu fungovania. Stroje sú charakterizované cez svoje výhody a nevýhody a príklady využitia.
Klíčová slova:tuhý odpad, dezintegrácia, drvenie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 4 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně