Oct 20, 2020   3:06 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 

     
     Lesson
     
Final thesis     Projects     
Publications          Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Disintegration machines for solid waste
Written by (author):
Ing. Peter Gažúr
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dezintegračné stroje na tuhé odpady
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou dezintegračných strojov v prí-pade spracovaní tuhých odpadov. Vysvetľuje, čo je odpad a aké sú dôvody je-ho dezintegrácie. Práca vysvetľuje základnú teóriu dezintegračných strojov a postupy ich konštruovania. V práci sa nachádza popis procesu zdrobňovania materiálov. Vysvetľuje faktory ovplyvňujúce spotrebu energie dezintegračných strojoch. V práci sú uvedené spôsoby určovania rozmeru zŕn. Práca podáva základné informácie o hlavných typoch dezintegračných strojov. Takže práca sa venuje drvičom, mlynom, štiepkovačom. Pri každom stroji je stručný opis jeho konštrukcie a princípu fungovania. Stroje sú charakterizované cez svoje výhody a nevýhody a príklady využitia.
Key words:
tuhý odpad, dezintegrácia, drvenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 4 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited