Oct 23, 2020   11:46 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

     Graduate               Projects     
          
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The use of computer support in selected companies
Written by (author):
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie počítačovej podpory vo vybranom podniku
Summary:Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá využitím počítačovej podpory v oblasti výroby a pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na úvod do problematiky počítačovej podpory v podobe významu a postupného zavádzania počítačovej podpory v oblasti výroby resp. výrobného podniku. V druhej časti sú charakterizované jednotlivé CA systémy a uvedené konkrétne príklady ich softvérového vybavenia. Posledná časť tejto práce pozostávala z návrhu variantných riešení počítačovej podpory v podobe programových balíkov, ktoré majú ako komplexné softvérové riešenie zabezpečiť lepšiu podporu výrobného procesu v podniku Delta Electronics Slovakia s.r.o.
Key words:
počítačom podporovaný systém, zlepšenie, softvér, výrobný proces, CA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited