Oct 22, 2020   11:43 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 

Contacts
     
     Lesson               
     Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Economic evaluation of a small wind turbine
Written by (author): Ing. Andrej Ftáček
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
Summary:
Prezentovaná diplomová práca sa zaobera ekonomickým využitím a rentability malej veternej elektrárne ako alternatívneho zdroja energie. Pod pojmom malých veterných elektrárni rozumieme elektrárne od 200W až po výkon 50kW. Táto práca je zameraná na veterné elektrárne, ktoré sú v našej zemepisnej šírke najviac používane, s výkonom od 2kW až po 25kW, Hlavnou náplňou práce okrem ekonomického porovnania bola sumarizácia súčastného stavu veternej energetiky na slovensku a porovnania a analýzi rôznych variant riešení. Pre lepšiu orienntáciu je v práci zahrnuté aj porovnanie existujúcich riešení využitia malých veterných elelktrárni. V závere diplomovej práce je dôraz na ekonomické zhodnotenie elektrárni a porovnanie ich najväčších predností a nedostatkov.
Key words:
veterná elektráreň, ekonomické zhodnotenie, návratnosť, realizacia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited