Oct 23, 2019   2:33 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilization of reverse engineering systems
Written by (author): Ing. Lucia Kováčová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie systémov reverzného inžinierstva
Summary:Cieľom práce bola aplikácia technológií reverzného inžinierstva do praxe. Vstupnými údajmi boli naskenované dáta 3D skenerom. Úprava dát sa realizovala prostredníctvom parametrického CAD softvéru. Bol definovaný hlavný problém pri práci s 3D skenerom a 3D softvérom. Riešením bolo navrhnúť sériu prípravkov vrátane príslušenstva a predložiť návrh na modernizáciu pracoviska s reverzným inžinierstvom. Výsledkom je konštrukčný návrh dvoch pomocných prípravkov vrátane výkresovej dokumentácie a konkrétny návrh výmeny zastaraných prístrojov novými špičkovými prístrojmi, doplnenými výkonným softvérom.
Key words:prípravok, 3D tlačiareň, Rapid Prototyping, 3D skener

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited