Oct 20, 2020   11:45 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis
     
Projects     
     Bodies     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
a Proposal of safety features of selected production device
Written by (author):
Ing. Leonardo Valois
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh bezpečnostných prvkov vybraného výrobného zariadenia
Summary:
Cieľom tejto záverečnej práce je analýza rizík vybraného zariadenia --linky na strihanie gabionov LRSS--300 a konkrétny návrh bezpečnostných prvkov k tomuto zariadeniu. Návrh bezpečnostných prvkov sa opiera o identifikáciu nebezpečných situácií a možných rizík, berie do úvahy výrobnú prax a skúsenosti obsluhujúceho personálu. V prvej, úvodnej časti práce, je uvedený prehľad existujúcich bezpečnostných prvkov a riešení výrobných strojov a príslušných bezpečnostných noriem a predpisov, ktoré sú určujúce z hľadiska projektovania a konštrukcie výrobných strojov.
Key words:
bezpečnosť, riziko, výrobné zariadenie, bezpečnostné prvky, analýza rizika, mechanické nožnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited