Oct 23, 2020   10:24 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     
     
Final thesis     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and analysis of small wind- power station
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a analýza malej veternej elektrárne
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť možnosti využitia veternej energie na Slovensku. Môj zámer je ukázať, že napriek skromného potenciálu veternej energie v našej krajine vietor dokážeme zužitkovať prostredníctvom malých veterných elektrární. Diplomová práca je rozčlenená na viacero častí, v ktorých poukazujem na skutočnosť, že výroba elektrickej energie v malom je tiež dôležitá a postupne stále viac žiadaná. V prvej časti sa vrátim do historických počiatkov veterných systémov a k ich samotnému vývoju. V druhej a v tretej časti sa zameriam na návrh a analýzu lopatiek a návrh a konštrukciu jednotlivých častí malej veternej elektrárne. Nakoniec porovnám technické parametre rôznych malých veterných systémov a ceny jednotlivých typov. V závere diplomovej práce by som chcel analyzovať a vyjadriť svoj názor na perspektívu využitia veternej energie v oblasti energetiky dnes a v budúcnosti.
Key words:
návrh konštrukcie, malé veterné elektrárne, návrh lopatiek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited